Monday, 3/10/2022 UTC+2
Prosty Blog on-line!

Podział nieruchomości Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ zajmują się tym doświadczeni specjaliści. Zleceniodawcy zgłaszający się do geodezja olsztyn wiedzą, że wszystko będzie zrobione wszechstronnie. W pierwszej kolejności geodeci dedykowani do konkretnego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie robią dokładne mapy do celów projektowych i inne opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami branżowymi. Zleceniodawcy mogą liczyć na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, numeryczny model terenu, UAV, pomiary elewacji oraz wykonywanie dowolnych wyrysów. Pracownia zajmuje się również opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzania map w celach sądowych.

About

Teksty: