Monday, 3/10/2022 UTC+2
Prosty Blog on-line!

Psychoterapeuta Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w ludziach strach oraz lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać trzeba, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do unikalności. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są na ogół niesłychanie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About

Teksty: