Monday, 3/10/2022 UTC+2
Prosty Blog on-line!

Terapia sensoryczna Żyrardów

Podstawowe etapy rozwoju dziecka – poznaj poprawniej własne dziecko
Jak wiadomo dzieciństwo to czas, w którym człowiek rozwija się, dorasta oraz stopniowo adaptuje do dorosłego i samodzielnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi odmianami, trwa niezmiernie długo. W okresie tym wolno również wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, inaczej okres, kiedy dziecko nie mówi oraz dopiero uczy się samodzielnie poruszać. Będzie to okres, w którym maluch jest właściwie całkiem zależny od swoich opiekunów. Wymaga też najwięcej troski oraz równocześnie opieki. Kolejny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, umie chodzić i wypowiadać proste komunikaty. Staje się też bardziej interesujący świata i coraz częściej oddala się od swoich rodziców, bezsprzecznie na bezpieczną odległość. W tym czasie wypada dziecku dać należytą ilość swobody, jednak nadal zwracać wielką uwagę na to, co robi lub mówi oraz jak mówi. W razie kłopotów należałoby skorzystać z Logopeda Grodzisk Mazowiecki.. Następny etap to wiek, w jakim malec podejmuje naukę. Tutaj uczy się on samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje także szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, aniżeli te, które wyniósł z mieszkania.

About